Accessibility
top of page

עיגון מטענים למשאיות

לאחרונה הוחל בשימוש בתקן עיגון מטענים החדש ת"י 6395 עבור משאיות וגוררים. המטרה העיקרית של תקן זה היא רתימה נכונה של המשאות על פי הכובד שלהם וזאת כדי למנוע תזוזה ונפילה בעת הנסיעה.שימוש בתקן החדש של עיגון מטענים למשאיות

על פי הדרישות החדשות יש לקבוע שתי נקודות עיגון על הדופן הקדמית של המרכב, אחת מימין ואחת משמאל וזאת על פי חלוקת המשקל של הסחורה בהתאם להנחיות של עיגון מטענים למשאיות.

  • את נקודות העיגון יש להתקין על משטח העמסה או לחלופין על הדפנות של משטח ההעמסה. חל איסור על כך שנקודות העיגון יבלטו מעל משטח ההעמסה, אלא רק בשעת ההעמסה.

  • תקנות התעבורה מפרטות את מיקומן של נקודות העיגון ולכן הן לא תבלוטנה מעבר לרוחב זה. הרוחב המרבי אשר מותר עבור מרבית המשאיות הוא 2.55 מטרים כולל נקודות העיגון.

  • האלמנטים במרכב שאליהן נקודות העיגון מקובעות וגם נקודות עיגון מטענים למשאיות חייבים להיות מסוגלים לעמוד בכל העומסים, אשר מתרחשים לאור כוחות המתיחה המופעלים על נקודות הריתום בכל הכיוונים.

  • כאשר קובעים את נקודות הריתום, הן אמורות לאפשר זוויות הטיה בין 0 ל-60 מעלות לכיוון הנקודה המרכזית של שטח ההעמסה. בדרך זו מקבעים את נקודות העיגון אשר מותקנות על משטח ההעמסה במרחק רוחבי של פחות מ-50 מ"מ מהקצה הרוחבי של כל מרכב.

תכנון עיגון מטענים למשאיות

בכל מרכב חדש או בעת חידוש מרכב יש לבצע את הפעולות הנדרשות על פי התקן האירופאי 12640 – EN . אפשרות הרתימה היא באמצעות כבלי פלדה בשילוב של מותחנים ושרשראות, או רצועות קשירה. אמצעי הרתימה הישנים שכללו חוטי קשירה וחבלים אינם מותרים כעת לשימוש.

המטרה היא לחשב את סך הכוחות הנדרשים לצורך ריתום של המטענים השונים לצורך הובלה בטוחה במשאיות במשקל כולל העולה על 3,500 ק"ג וקטגוריית 0 של גרורים נתמכים. בעל רכב מסוג זה שלא יפעל על פי ההנחיות האלו לא יחודש רישיון הרכב שלו.

הנחיות עיגון מטענים למשאיות על פי משקל הסחורה

כל נהג משאית חייב לדעת מהו משקל המטען שאמור לעלות על הרכב:

  • 1.0 משקל המטען בציר כיוון נסיעת הרכב קדימה וכלפי מטה.

  • 0.5 משקל המטען בציר ההפוך לכיוון נסיעת הרכב וגם בימין ובשמאל.

  • 0.2 משקל המטען בציר האנכי, כלפי מעלה.

אם אתם זקוקים למרכב חדש או מעוניינים לחדש מרכב קיים, אתם מוזמנים לתאם התקנה אצל אדלמן תעשיות.


בנוסף, מוזמנים להתרשם ממגוון המוצרים שלנו:

Comments


bottom of page